Τώρα ιατρείο και στην Θεσσαλονίκη


Ο παιδοουρολόγος Κος Ζουπάνος Γεώργιος πραγματοποιεί εξετάσεις και στη Θεσσαλονίκη


Επόμενο ιατρείο 15 Ιουνίου 2024
 

 

Τώρα ιατρείο και στην Κρήτη


Ο παιδοουρολόγος κος. Ζουπάνος Γεώργιος πραγματοποιεί εξετάσεις και στη Κρήτη στο διαγνωστικό κέντρο “ΚΝΩΣΟΣ”.
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ »

Επόμενο ιατρείο 24 & 25 Μαΐου 2024
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ

Διπλός νεφρός είναι ο νεφρός ο οποίος αντί να αποχετεύεται από έναν ουρητήρα προς την ουροδόχο κύστη, αποχετεύεται με δύο ουρητήρες.

Δεν πρόκειται για δύο νεφρούς ξεχωριστούς αλλά για έναν νεφρό ο οποίος είναι χωρισμένος σε δύο λειτουργικά διαμερίσματα και το κάθε ένα αδειάζει με τον δικό του ουρητήρα.

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ύπαρξη διπλού νεφρού από την μια ή από τις δύο πλευρές δεν συνεπάγεται αυτομάτως κάτι το παθολογικό.

Το 6% περίπου του πληθυσμού έχουν διπλούς νεφρούς χωρίς αυτό να προκαλεί κανένα πρόβλημα.

Οι διπλοί νεφροί απλώς συνδιάζονται με μεγαλύτερο ποσοστό παλινδρομήσεων των ούρων από τους μονούς νεφρούς.

Όταν υπάρχει κυστεονεφρική παλινδρόμηση επί διπλού νεφρού, συνήθως αυτή αφορά τον ουρητήρα που παροχετεύει το κάτω μέρος του διπλού νεφρού.