Τώρα ιατρείο και στην Θεσσαλονίκη


Ο παιδοουρολόγος Κος Ζουπάνος Γεώργιος πραγματοποιεί εξετάσεις και στη Θεσσαλονίκη


Επόμενο ιατρείο 15 Ιουνίου 2024
 

 

Τώρα ιατρείο και στην Κρήτη


Ο παιδοουρολόγος κος. Ζουπάνος Γεώργιος πραγματοποιεί εξετάσεις και στη Κρήτη στο διαγνωστικό κέντρο “ΚΝΩΣΟΣ”.
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ »

Επόμενο ιατρείο 24 & 25 Μαΐου 2024
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ


Η ουρητηροκήλη οφείλεται, όπως και ο αποφρακτικός μεγαουρητήρ της προηγούμενης παραγράφου, σε μια στένωση της ουρητηροκυστικής συμβολής.
Η στένωση αυτή όμως είναι ιδιαίτερου τύπου, με αποτέλεσμα το τελικό τμήμα του διατεταμένου ουρητήρος να προβάλει ως κύστη μέσα στον εσωτερικό χώρο της ουροδόχου κύστης.

ΓΕΝΙΚΑ

Η ουρητηροκήλη στα κορίτσια συνδιάζεται σε ένα τεράστιο ποσοστό με διπλούς νεφρούς και εδώ η στένωση αφορά τον ουρητήρα εκείνο που παροχετεύει τον άνω πόλο του διπλού νεφρού (ιδε παράγραφο).
Στα αγόρια συνδιάζεται σχεδόν πάντα με μονούς φυσιολογικούς νεφρούς που παροχετεύονται από έναν ουρητήρα.
Όπως και στους αποφρακτικούς μεγαουρητήρες η διάγνωση γίνεται πολύ συχνά με τον προγεννητικό υπερηχογραφικό έλεγχο και η σοβαρότης είναι ανάλογη με τον βαθμό της υδρονέφρωσης. Εδώ δεν υπάρχουν αυτόματες βελτιώσεις με την ανάπτυξη του παιδιού παρά σε πολύ λίγες περιπτώσεις μικρών ουρητηροκηλών.

ΕΙΔΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΚΗΛΗΣ

Οι ουρητηροκήλες διακρίνονται σε ορθότοπες και ετερότοπες.
Όταν το διατεταμένο τελικό τμήμα του ουρητήρος που εκστρέφει μέσα στην ουροδόχο κύστη περιορίζεται εντός αυτής, η ουρητηροκήλη είναι ορθότοπη. Όταν το διατεταμένο τμήμα εκτός από την ουροδόχο κύστη εισβάλει μέσα στην ουρήθρα (κανάλι με το οποίο αδειάζει η ουροδόχος κύστη προς τον εξωτερικό χώρο), τότε η ουρητηροκήλη είναι έκτοπος και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εγκράτειας των ούρων σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Σπανίως το διατεταμένο τελικό τμήμα μπορεί να προβάλει έξω από την ουρήθρα και τον κόλπο του κοριτσιού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Τα παλαιότερα χρόνια προτείνετο είτε η αφαίρεση του άνω διατεταμένου πόλου του διπλού νεφρού (άνω ημινεφρεκτομή) είτε μια μεγάλη επέμβαση που αφορούσε την αφαίρεση του τελικού τμήματος του ουρητήρα και την επανεμφύτευση αυτού στην ουροδόχο κύστη.
Σήμερα προτείνεται σχεδόν πάντα μια απλή για το παιδί ενδοσκοπική επέμβαση όπου με ειδικά ηλεκτρονικά μαχαιρίδια που δουλεύουν μέσα στο νερό «ανοίγουμε» μια μικρή τρύπα μέσω της οποίας γίνεται η σωστή και επαρκής αποχέτευση του ουρητήρος και κατ’επέκταση του νεφρού.
Η επέμβαση αυτή δεν απαιτεί νοσηλεία, ούτε καθετήρα μετεγχειρητικώς και στο 90% τουλάχιστον των περιπτώσεων αποφεύγεται για πάντα κάθε ανοικτή επέμβαση.

 


Υπερηχογράφημα σε παιδί με ΑΡ ουρητηροκήλη. Διακρίνεται η «κύστη» της ουρητηροκήλης που προβάλει μέσα στο εσωτερικό της κοιλότητος της ουροδόχου κύστης.