Τώρα ιατρείο και στην Θεσσαλονίκη


Ο παιδοουρολόγος Κος Ζουπάνος Γεώργιος πραγματοποιεί εξετάσεις και στη Θεσσαλονίκη


Επόμενο ιατρείο 8 Νοεμβρίου 2019
 

 

Τώρα ιατρείο και στην Κρήτη


Ο παιδοουρολόγος κος. Ζουπάνος Γεώργιος πραγματοποιεί εξετάσεις και στη Κρήτη στο διαγνωστικό κέντρο “ΚΝΩΣΟΣ”.
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ »

Επόμενο ιατρείο 22 και 23 Νοεμβρίου 2019
 

 

Κύστις νεφρού

Στα παιδιά είναι σπάνια η παρουσία κύστεων στους νεφρούς εν αντιθέσει με τους ενήλικες στους οποίους είναι πολύ πιο συχνή.

Πρόκειται για ένα κλειστό κυστικό μόρφωμα το οποίο περιέχει ορό και όχι ούρα και δεν επικοινωνεί με την αποχετευτική μοίρα του νεφρού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορεί να γίνει μια πυελογραφία, η οποία ξεκαθαρίζει εάν το κυστικό μόρφωμα είναι όντως μια αυτόνομη κύστη ή εάν αποτελεί μέρος του αποχετευτικού συστήματος του νεφρού (κάλυκες, πύελος).

 

Οι κύστεις του νεφρού πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά όταν είναι πολύ μεγάλες ή όταν εμφανίζεται κάποια επιπλοκή (αιμορραγία μέσα στην κύστη, ρήξη κύστης). Η αφαίρεση τους μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά και ρομποτικά.

Ο καιρός στην Αθήνα